• Vertrouwen

vertrouwen

Het opbouwen van een vertrouwensband tussen de sportpsycholoog en de sporter vormt de basis van een succesvol traject. Hierdoor kunnen sterke en zwakke aspecten van de sporter in kaart worden gebracht, doelen worden gesteld en tegenslagen worden overwonnen. 

 

  • Samenwerking

samenwerking

Als er sprake is van een basisvertrouwen dan zal de samenwerking tussen de sportpsycholoog en de sporter beter verlopen. Daarnaast gelooft Mental-Skills in een programma op maat. Dit houdt in dat er met de betrokkenen rondom jou en in overleg met andere professionals gekeken wordt welk programma het best bij jou aansluit.

  • Actiegerichtheid

actieplan

Het is belangrijk dat de sporter actief aan de slag gaat met het oefenen van de mentale vaardigheden. Als je nog niet zo bekend bent met mentale vaardigheden dan zal je deze vaardigheden regelmatig en dagelijks moeten oefenen. Net zoals je dagelijks technisch, tactisch en conditioneel bezig bent met je sport, is het ook van belang dagelijks je brein te trainen. Ook moet je deze vaardigheden actief gaan gebruiken in je trainingen en wedstrijden.

  • Autonomie

mentale training

Om te zorgen dat je het maximale uit jezelf haalt, is het van belang dat je tijdens het traject en ook na afloop van het traject zelfstandig blijft oefenen met de mentale vaardigheden en dat je in staat bent om op tijd terugval te signaleren en hier adequaat mee om kan gaan. Samen met de sportpsycholoog wordt een plan van aanpak gemaakt.

 

Website by Dido Blonk 2016