Afhankelijk van de hulpvraag en de behoeften van het team en de coach wordt bepaald hoeveel sessies er met het team gehouden zullen worden en waaraan gewerkt zal worden. Thema┬┤s die aan bod kunnen komen, zijn bijvoorbeeld:

  • Communicatie (binnen het team en/of met de begeleiding)
  • Teambuilding
  • Teamdoelen
  • Conflicthantering
  • Leiderschap

Ook kan er gewerkt worden aan mentale vaardigheden die ook voor individuele sporters belangrijk zijn.

Tarief: De prijs is afhankelijk van het aantal begeleidingsmomenten en workshops.

Website by Dido Blonk 2016